Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 LÁ THƯ TỔNG HỘI TRƯỞNG

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

LÁ THƯ TỔNG HỘI TRƯỞNG

In PDF.

 

TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/TĐH/ CTCT ĐÀ LẠT
 BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 16

 


Kính gởi:-Nhị vị cựu Chỉ Huy Trưởng
-Quý vị cựu Giáo sư, Giảng sư
-Quý vị cựu Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ & và Nhân viên dân chính
-Quý Niên Trưởng, các bạn Đồng Môn & gia đình.
Kính thưa quý vị và các bạn,Ban Chấp Hành Tổng Hội NK16 chính thức nhận lãnh trách nhiệm điều hành Tổng Hội vào đầu tháng 6 năm 2011, và sẽ chấm dứt nhiệm kỳ vào cuối tháng 5 năm 2013. Trong buổi ban đầu, do còn thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã gặp phải khuyết điểm, nhưng sau đó nhờ sự giúp đỡ của Ban Cố Vấn, quý Hội trưởng địa phương và 6 vị Đại Diện Khóa, việc điều hành đã dần dần đi vào nề nếp ổn định. Đến nay, sau hai năm hoạt động, chúng tôi đã hoàn thành được một số nhiệm vụ mà Đại Hội 16 đã giao phó như:- Tiếp tục duy trì tình ái hữu trong anh em đồng môn các khóa như: Chúc mừng khi có đám cưới, phân ưu tang lễ, gởi lời thăm hỏi đến các đồng môn bị bệnh và quyên góp giúp đỡ khi có bạn gặp hoàn cảnh khó khăn.- Tiếp tục thực hiện chương trình Cây Mùa Xuân, mỗi dịp Tết gởi quà về các gia đình Tử Sỹ, Thương Binh, Quả Phụ và các Đồng Môn khó khăn, góp phần an ủi phần nào những bất hạnh mà họ đang gánh chịu.-  Gởi tặng các cháu Thế hệ 2 tại Việt Nam chút quà nhỏ mỗi dịp hè trong công tác khuyến học.-  Đặc San Ức Trai vẫn luôn được Ban Báo Chí Tổng Hội phát hành mỗi năm một lần. Xin cám ơn các bạn đã đóng góp các bài viết giá trị. Chúng tôi luôn chú trọng về nội dung và cải tiến về hình thức để Đặc San Ức Trai  xứng đáng với tên tuổi của Trường Mẹ và sự tin cậy của quý vị.Chắc chắn Nhiệm Kỳ 16 không thể tránh khỏi nhiều sơ xuất, ước mong được quý vị niệm tình bỏ qua cho và xin chúc Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 17 thu được nhiều thắng lợi.Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị Cố vấn, quý Hội Trưởng Địa Phương, các vị Đại Diện Khóa, và các thành viên trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm Kỳ 16.Trân Trọng,
 
Potomac, tháng 5 năm 2013
TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm Kỳ 16
Tổng Hội Trưởng
NT2 Dương Quang Phúc

Mục Lục Đặc San Ức Trai Hè 2013