Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Trấn an bà xã

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Trấn an bà xã

In PDF.

 Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:

- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm con nhỏ nào đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!