Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị

In PDF.

 

THÀNH   KÍNH   PHÂN   ƯU

Nhận được tin buồn
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa Nguyễn Trải 2
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Dalat
 
Niên Trưởng VÕ DUY TRỊ
 
Từ trần ngày 5 tháng 5 năm 2013
(nhằm ngày 26 tháng 3 năm Quý Tỵ)
 
Tại Quận Tân Phú - Saigon - Việt Nam
 
Hưởng thọ 66 tuổi
 
Toàn thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa Nguyễn Trãi 6
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Dalat
Thành Kính chia buồn cùng Chị Võ duy Trị và Tang Quyến
 
CẦU XIN HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG VÕ DUY TRỊ
SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI VĨNH HẰNG

Đại Diện Khóa 6
NT6 Cao Minh Bữu Ngọc

**********************************

PHÂN ƯU
__________________
 
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Cựu SVSQ/Khóa NT2
VÕ DUY TRỊ
Đã vĩnh viễn ra đi
Ngày 5 tháng 5 năm 2013
Tại Sài gòn VIỆT NAM
Hưởng thọ 66 tuổi
Toàn thể Gia đình Nguyễn Trãi tại Tiểu bang GA
Xin gởi lời chia buồn đến chị Võ duy Trị cùng Tang Quyến
Nguyện cầu Hương Hồn Bạn SỚM VỀ MIỀN CỰC LẠC
Thay mặt Hội Ái Hửu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT Tiểu bang GA
Hội Trưởng
 

NT2 Hồ Văn Đông

*******************************************