Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Nhạc Ức Trai Các Nhạc Phẩm của NT2 Nguyễn Quang Huy

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Các Nhạc Phẩm của NT2 Nguyễn Quang Huy

In PDF.

01)   Anh Ru Em Ngủ. Giọng hát: Nguyễn Hiếu
02)   Cám Ơn Cuộc Tình . Giọng hát: Nguyễn Hiếu
03)   Cần có nhau. Giọng hát: Nguyễn Hiếu
08)   Gọi Mãi Tên Em. Giọng hát Tấn Đạt
10)   Đêm Say ( MP3) -  Đêm Say (Video Clip) Giọng hát Tấn Đạt
15)   Tại Sao Anh Bịt Miệng Tôi ( Video Clip). Giọng Hát Như Mai
16)   Tình Lỡ (MP3). Giọng hát Huy Hoàng
17)   Héo Tàn (MP3). Giọng hát Huy Hoàng
18)   Mùa Đông Và Em ( MP3). Giọng hát Huy Hoàng
19)   Thương Khúc Người Con Gái Việt Nam (Vers.2- MP3) . Giọng hát Tấn Đạt