Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN 7 điều kỳ diệu của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

7 điều kỳ diệu của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa:

In PDF.


1/ Không có người thất nghiệp, vì chẳng ai làm việc cả.
2/ Không làm việc, nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất.
3/ Kế hoạch sản xuất hoàn thành, mà chẳng có gì mua.
4/ Chẳng mua được gì, mà người ta vẫn xếp hàng rồng rắn cả ngày.
5/ Chỗ nào cũng xếp hàng, nhưng đất nước vẫn được đánh giá là ngày một phát triển.
6/ Đất nước phát triển, nhưng không ai thấy hài lòng.
7/ Không ai hài lòng, vậy mà lãnh đạo vẫn giành được 100% sự “ủng hộ” trong các cuộc bầu cử.