Bạn Đang ở đây: Thông Báo Tìm Người Thân TÌM CON

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TÌM CON

In PDF.


 
Tên: CAO THỊ MINH PHƯƠNG
Sinh năm 1964
Thất lạc lúc 11 tuổi tại bến tàu căn cứ Chu Lai, tỉnh Quảng Tín vào Tháng Hai năm 1975 khi gia đình di tản. Cháu lúc đó được gởi cho một người tên Minh giữ hộ trong khi gia đình lo bồng bế các đứa con khác trong khi loạn lạc.
 


Gia đình xin đa tạ nếu có ai biết được thông tin.
 

Kính chuyển,
mpd.