Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Lịch Sử - Tư Liệu Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu

In PDF.

Một tài liệu quý giá .

Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào:


http://www.flickr.com/photos/ 13476480@N07/sets/