Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai NHÀ ĐẦY TỚ ĂN TẾT

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NHÀ ĐẦY TỚ ĂN TẾT

In PDF.

 

 

... Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi xuống trần quan sát xem dân tình ăn tết thế nào. Thiên Lôi đi ngay, rồi về tâu:


- Dạ thưa Ngọc Hoàng, dân dưới trần gian ăn tết to lắm.

- To thế nào?


- Dạ, xe lớn, xe nhỏ sắp hàng chúc Tết rất xôm tụ. Phong bì xanh đỏ, quà quý chất đầy nhà. Trong nhà không thiếu thiếu thứ gì: Rượu ngoại, bia lon, đủ thứ sản vật sơn hào hải vị đắt tiền, ngon lành...


- Còn gì nữa?


- Dạ, trước nhà có hai cây mai, 2 cây đào (toàn là mai cổ, đào thế), nghe đâu trị giá mỗi cây cả mấy chục triệu...


- Ô, thế kia à?


- Dạ, đúng vậy!


- Thế gia chủ của cái nhà mà Lôi mới 'mục kích' ấy làm gì?


- Dạ nó là đầy tớ của Nhân Dân.


Ngọc Hoàng khoái trá:


- Nhà đầy tớ còn thế, thì cái ông chủ Nhân Dân còn sướng gấp vạn lần...Ha...ha...