Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Định Nghĩa Kiểu Mới

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Định Nghĩa Kiểu Mới

In PDF.

1.  Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì?  -- "Đất lành chim đậu".
2.  Nằm úp xuống 1 hòn đá ?   -- "Trứng chọi đá".
3.  2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau ?   -- "Gậy ông đập lưng ông".
4.  Người đàn ông không mặc gì nhảy xuống hồ cá cảnh ?   --"Chim sa cá lặn".
5.  1 người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp ?   -- "Chọc gậy bánh xe".
6.  Người đàn ông không mặc gì nằm đắp chăn bông ngủ:  -- ''Chim Chích Bông '' !!