Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Sư quốc doanh VC trá hình ở Hải ngoại

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Sư quốc doanh VC trá hình ở Hải ngoại

In PDF.Ngày nay sư sãi quốc doanh từ VN tung ra hải ngoại đông lắm. VC đánh đúng tâm lý trọng đạo tôn sư của dân mình , thấy cà sa là một mực tôn kính , ủng hộ xây cất chùa chiền tối đa. Một sư cũng cất chùa, hai sãi cũng cất chùa. Có chùa rồi xây thêm cho bự , tổ chức gây quỹ quyên góp liên tục. Mượn tiền của Phật Tử dài hạn không trả lãi . Kính nể các sư , đồng bào ủng hộ hết mình. Hiểu biết của đa số nông cạn và dễ dãi , nể nang...Sư VC lợi dụng tối đa. Dân ta không biết ai tu thật tu giả. Ngày nay tôn giáo nào cũng bị sâu mọt từ trong đánh ra , giặc nằm vùng từ ngoài đánh vô , giả chân lẫn lộn... ôi thôi !!! Các vị nào có tin tức về những kẻ ma đạo do VC tổ chức gởi sang đây , xin đừng ngần ngại, hãy thông báo cho đồng bào biết. Chúng ta hãy thông báo cho tất cả dân địa phương nơi chùa tọa lạc , đồng bào tẩy chay là chùa VC phá sản. Hầu hết các chùa quốc doanh nầy mới xây cất , mua sắm chưa lâu, còn thiếu nợ dân ,còn thiếu nợ ngân hàng và lúc nào cũng cần tiền chi phí hàng tháng nhờ vào dân chúng cúng dường. Ngưng mọi ủng hộ của Phật Tử là sư quốc doanh chới với ngay. Các tôn giáo bạn cũng nên tiếp tay bởi vì đây là cái đại họa của toàn dân chứ không riêng gì Phật Giáo .Thân kính.
Tâm Minh
(Xin tiếp tay phổ biến )

********************************Giấy Công Vụ của Sư Quốc Doanh VC.Đồng chí: Đoàn công Thành
Bí danh: Đồng Điển.
Biệt Hiệu Thích Thông Kinh
Sinh Ngày: 26/9/1958 tại Quận 4, Tp HCM
Danh Bộ Đảng viên CS: 07143/R32/BCT/TG
Hộ chiếu xuất nhập cảnh số PT.156937 ngày cấp: 29/9/1994 nơi cấp: TP Hồ Chí Minh.Được phép đến tất cả các nước. Đồng chí Thành được đảng bộ cử ra nước ngoài công tác với nhiệm vụ:- Phân hóa sự đoàn kết chống cộng sản các cộng đồng và tôn giáo người Việt ở nước ngoài.
- Đặt trụ sở hoạt động cho đảng bộ - Tạo cơ sở kinh tài xuất nhập cho đảng bộ.TP HCM ngày 20/7/1994
Trưởng Phòng PA.18
Ký tên

 

Chú ý:

Hiện Thích Thông Kinh ở Chùa Đông Hưng (Tu viện Đông Hưng)
249 Doyle Way Virginia Beach, VA. 23452
HỘ CHIẾU SỐ: PT 156937