Bạn Đang ở đây: Thông Báo Tìm Người Thân Vui lòng giúp một Cựu Chiến-Binh Hoa-Kỳ...

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Vui lòng giúp một Cựu Chiến-Binh Hoa-Kỳ...

In PDF.

 


Ông Bill Laurie, một cựu Sĩ Quan Quân Lực Hoa Kỳ, đã phục vụ ba lần  tại Viêt Nam, cho đến cuối tháng 4/1975. Hiện nay Ông là một  Sử gia, viết sách về chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt Ông rất quý mến và có cảm tình với QLVNCH. Ông nhờ  chuyển tin đến Quý Vị ..và hy vọng Quý vị sẽ giúp Ông ta một việc…

Ông Bill Laurie có một người bạn là Ông Henry Darrell Goss đã phục vụ tại quận Cần Đước, tỉnh Long An từ tháng 4 /1970 cho đến 4/1971. Ông Henry Darrell Goss lúc bấy giờ là Trung Úy thuộc Mobile Advisory Team, MAT III # 26. Trong thời gian này Ông có hai người bạn là:


Trung Úy NGOI (?) và Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH.


Vào tháng 12/1970 ông có dự đám cưới của Trung Sĩ Nguyễn Ngọc Thạch ở Mỹ Tho (có hình).

Ông hy vọng hai người Bạn này vẫn còn sống, và đã cố gắng tìm kiếm hai người Bạn này trong hơn 40 năm qua, ông mong mỏi Quý Vị nào đã từng cư ngụ hay phục vụ tại quận Cần Đước, tỉnh Long An, nếu biết tin tức gì về hai người Bạn này của Ông, xin vui lòng thông báo . Một người Bạn của Ông Goss là Sỹ Quan Trung Đội Trưởng của PF # 132 cũng muốn biết tin tức của hai người Bạn Việt Nam này.

Xin vui lòng giúp đỡ  và tiếp tay phổ biến rộng rãi tin này .

Chân thành cám ơn .

Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH
Trung Úy NGOI (?)