Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 5 Tiệc Cưới Trần văn Hội & Quách thị thu Hương

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tiệc Cưới Trần văn Hội & Quách thị thu Hương

In PDF.

 

Quý Niên Trưởng kính mến;

 
Các bạn thân mến.
Kính mời Quý Niên Trưởng và các bạn xem Video Clip tiệc cưới của NT5 Trần Văn Hội tổ chức tại Huế ngày 27-09-2012 (12-08 Nhâm Thìn).
 
 
Kính cảm ơn Quý Niên Trưởng và các bạn 
 
Kính thư
 
NT4 Nguyễn Văn Cư