Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN Còn hơn là xiếc Trung Quốc. Công An Đâu?

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Còn hơn là xiếc Trung Quốc. Công An Đâu?

In PDF.

 

                           

 
Vui quá là vui!!!!!!!!!Vui quas , vui muốn khóc !!!!!!!!!!
 
 

 
Chứng kiến để có những "ấn tượng".

 
 
"Cào cào cõng châu chấu". 
 Những nghệ sĩ giữ thăng bằng. 
 Siêu xe thồ? 
 Xe kéo xe. 
 Chuyến xe người và lợn. Tay lái siêu đẳng. 
 Chở người yêu đi chơi, hết xăng thì chuyển sang đi xe đạp. 
 Làm thế nào để trèo lên xe? 
 Quá tài tình! Bám chắc kẻo ngã dập mông! 
 Người kéo xe. 
 Thô sơ thồ động cơ. Khi đi qua chỗ ngập. Tay túi, tay trẻ con. 
 Hai người bốn xe.