Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA

In PDF.

 

PHÂN ƯU

 

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

 

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

 

Pháp Danh TÂM HIỀN

 

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

 

Tạ thế ngày 10/01/2010

 

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

 

Tại HOUSTON , TEXAS

 

Hưởng thọ 89 tuổi 

 

Gia đình NT/CANADA xin thành thật chia buồn cùng anh , chị NT2 LÊ VĂN ĐỒNG và tang quyến

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Thay mặt GĐ/NT/CANADA

NT3 Tiêu khôn Cơ