Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

Pháp Danh TÂM HIỀN

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

Tạ thế ngày 10/01/2010

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

Tại HOUSTON , TEXAS

Hưởng thọ 89 tuổi 

Gia đình NT/Sacramento và phụ cận xin thành thật chia buồn cùng anh , chị NT2 LÊ VĂN ĐỒNG và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NT2 Huỳnh đình Chung và toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận