Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Chúng Tôi vừa nhận được tin buồn:

Thân mẫu NT2 Lê văn Đồng

Bà quả phụ Lê văn Tấn

 

Nhũ danh Nguyễn thị Thận

 

Pháp danh Tâm Hiền

Vừa mãn phần  tại Houston, Tx.

Hưởng thọ 89 tuổi

Đại diện các cựu SVSQ/ĐH/CTCT vùng Dallas. Fort Worth xin  chia buồn cùng gia đình NT2 Lê văn Đồng. Nguyện cầu hương linh cụ bà Tâm Hiền sớm tiêu diêu nơi cõi phật.

NT2 Pham phú Hoan