Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Xin đóng góp bài vở cho ĐS Ức Trai 2013

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Xin đóng góp bài vở cho ĐS Ức Trai 2013

In PDF.
TỔNG HỘI
ÁI HỮU/CSVSQ/TĐH/CTCT/ĐÀ LẠT
NHIỆM KỲ 16

 
BAN BÁO CHÍ
 
Thư Kêu Gọi Anh chị em Nguyễn Trãi khắp nơi đóng góp bài vở cho Đặc San Ức Trai Hè, 2013
 
Chủ Đề-  Ghi nhớ Quốc Hận 30-4-1975, 38 Năm Mất Nước.
-  Chào Mừng Đại Hội 17 TH/AH/CSVSQ/TĐH/CTCT/ĐL vào ngày 25 & 26/5/2013 tại San Jose, CA, USA.
-  Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Tổng Hội.
-  Kỷ Niệm 40 Năm Khoá 3/SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL Tốt Nghiệp.


 
Kính gởi anh chị em Nguyễn Trãi khắp nơi!
 
Thừa ủy nhiệm của Ban Chấp Hành TH/AH/CSVSQ/TĐH/CTCT/Đà Lạt, Nhiệm Kỳ 16, thời gian sắp tới đây, Ban Báo Chí TH sẽ thực hiện Đặc San Ức Trai, Hè 2013, với những chủ đề trên.

 
Ban Biên Tập Đặc San Ức Trai Hè 2013, mong mỏi đón nhận tất cả những bài viết của anh chị em Nguyễn Trãi khắp nơi, các cháu hậu duệ, các sĩ quan cơ hữu, cũng như các hội viên danh dự của Tổng Hội, trong các lãnh vực như:Nghiên cứu chính trị, Văn học nghệ thuật: Thơ, Văn, Tùy bút, Ký, ghi lại những chuyện xảy ra cho chính mình, cho đồng đội, cho trường Mẹ, cho đơn vị, cũng như đời sống ở Hoa Kỳ hay tại các quốc gia tự do khác.
 
- Xin các Hội Trưởng Địa Phương gởi về  BBC những tin tức Sinh Hoạt của địa phương mình cũng như thông báo cho biết những con em Nguyễn Trãi học giỏi, đạt điểm tốt nghiệp cao.
 
Ban Báo Chí mong đón nhận tất cả mọi bài vở, mọi ý kiến xây dựng của toàn thể hội viên Nguyễn Trãi, để chúng ta có được một Đặc San Ức Trai phong phú về nội dung và đẹp về hình thức.
 
Riêng với các cựu SVSQ/NT3:


 Năm 2013 là năm kỷ niệm 40 Năm Khóa NT3 tốt nghiệp, như thông lệ, ĐS Ức Trai sẽ dành một số trang trong cho quý anh em NT3 viết về Ngày Ra Trường của Khóa mình, cũng như những kỷ niệm của quý anh em với nhau. Vì một số anh em NT3 không có trong email của TH nên BBC nhờ Đại Diện Khóa 3 thông báo cho anh em biết và cổ động anh em đóng góp bài vở.
 

Mọi bài vở xin gởi về địa chỉ email sau:

tran­ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.(Lưu ý: Xin đừng gởi bài qua mailgroups)

 
Nếu quý anh chị gởi bài viết qua bưu điện, bằng viết tay hoặc đánh máy, xin viết hoặc đánh máy trên một mặt giấy, gởi về địa chỉ:
 
Trần Yên Hòa
9155 Pacific Ave #246
Anheim, CA 92804
 
Bài gởi trước ngày 28 tháng 2 năm 2013
 
Ghi Chú: Các cây bút thường xuyên cộng tác với ĐS Ức Trai trong những năm qua, BBC đợi chờ bài của quý anh chị.
 
Nay thông báo.
 
Thừa Ủy Nhiệm BCH/TH/NK/16

Ban Báo Chí
NT2 Trần Yên Hòa