Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái

In PDF.

PHÂN ƯU


Gia Đình Nguyễn Trải Nam Cali vô cùng đau buồn được tin  :
 
Anh PHẠM GIA THÁI
Cựu SVSQ/CTCT Khóa Nguyễn Trải 4

Đã tạ thế  ngày 10/10/2012
tại Houston ,Texas,Hoa Kỳ

Hưởng thọ 61 tuổi
 
Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trải tại Nam Cali
Thành thật chia buồn cùng  Chị Phạm Gia Thái và Tang Quyến.

CẦU XIN HƯƠNG LINH ANH SỚM ĐƯỢC SIÊU SINH TỊNH ĐỘ.
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM Hội Nam Cali
NT2 Đào Văn Luận, Hội Trưởng
**********************************
 TIỄN BIỆT

Gia Đình Nguyễn Trãi Canada vô cùng thương tiếc
đã mất thêm một bạn đồng môn và đồng khóa :

Cựu SVSQ/ĐHCTCT Đà Lạt Khóa 4
PHẠM GIA THÁI
(1952-2012)
đã vĩnh viễn ra đi ngày 10 tháng 10 năm 2012
tại Kathy, Texas, USA
Hưởng thọ 60 tuổi.

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng chị Phạm Gia Thái và tang quyến,
cầu nguyện cho hương linh anh từ nay được thảnh thơi an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Thay mặt GĐNT Canada
NT1 VTThien
*****************************************
 PHÂN ƯU
 
Nhận được tin trễ:
 
NT4 PHẠM GIA THÁI
 
Đã vĩnh viễn từ giã gia đình & bè bạn
lúc 10giờ 20 ngày 10-10-12
 
Xin thành thật chia buồn cùng chị Phạm Gia Thái và các cháu.
Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Phạm Gia Thái sớm về cõi Tịnh Độ
 
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
                                
NT2 Nguyễn Hữu Tư
**********************************************
Thương tiếc

Đột ngột nghe tin Phạm Gia Thái qua đời, chúng tôi vô cùng sửng sốt và thương tiếc một người em rất dễ thương, lịch duyệt.
Xin chia buồn cùng tang quyến, cầu chúc linh hồn Thái sớm siêu thoát.
 
Gia đình NT1 Đỗ Văn Phúc
************************************************
THANH KINH PHAN UU
Hội Aí-Hữu csvsq/ĐHCTCT/ĐALAT trân trọng thông-báo :
NT4 Phạm-Gia-Thái vừa mãn phần tại Houston-Texas vào lúc 10:20 pm ngày 10-10-2012
Hưởng dương 51 tuổi.
Toàn thể Gia-Đình Hội Houston-Texas xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này đến Chị Thái, cháu gái
cùng Tang-Quyến và nguyện cầu Hương-Linh người qúa vãng sớm về Cõi Phật.
                 
TM/Hội Houston-TX.
NT2NVTrinh & NT3NVĐiều.
**************************************************
PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được hung tin :
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan, khóa Nguyễn Trãi 4
Trường Đại học Chiến tranh chính trị Đà lạt

Anh PHẠM GIA THÁI

đã mãn phần ngày 10 tháng 10 năm 2012,
(nhằm ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Thìn )
Tại Kathy, Texas , Hoa kỳ

Hưởng thọ 60 tuổi

Tổng Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt
Xin thành tâm phân ưu cùng chị Phạm Gia Thái
va toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy.

Nguyện cầu ơn trên, tiếp độ hương linh Anh Phạm Gia Thái
SỚM ĐƯỢC SIÊU SINH VỀ CÕI TỊNH ĐỘ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM.BCH Tổng hội
THP Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê