Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Văn Học Thơ Nguyễn-Chí-Thiện

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thơ Nguyễn-Chí-Thiện

In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

 

 

(sắp theo thứ tự thời gian sáng tác do Lê Thy sưu tầm.
Xin bấm trên tựa bài trong Mục-lục dưới đây để đọc)
 
 1. Tôi thường đi qua (1959)
 2. Nắng đã lên rồi (1961)
 3. Lạc giống đem trồng (1962)
 4. Mẹ tôi (1963)
 5. Có thể cô ta (1964)
 6. Thương đôi mắt (1964)
 7. Anh gặp em (1965)
 8. Cánh thơ (1965)
 9. Ðất này (1965)
 10. Xuất cơm tối (1966)
 11. Những thiếu nhi (1966)
 12. Anh có biết (1966)
 13. Xưa Lý Bạch (1967)
 14. Không một chỗ (1967)
 15. Từ vượn lên người (1967)
 16. Tôi là bạn (1967)
 17. Tôi có thể ăn (1968)
 18. Này Nã Phá Luân (1968)
 19. Toàn toán đan (1968)
 20. Gởi Bertrand Rút Xen (1968)
 21. Sao có thể sống (1968)
 22. Không có gì qúy hơn độc lập tự do(1968)
 23. Tôi nhắm mắt (1969)
 24. Những tâm hồn mơ ước (1970)
 25. Mùa Ðông (1970)
 26. Bác Hồ rồi lại….(1970)
 27. Bước theo nỗi buồn(1970)
 28. Thơ của tôi (1970)
 29. Một tay em trổ (1971)
 30. Những võ sĩ (1971)
 31. Tôi chưa sống (1971)
 32. Tôi không tiếc (1971)
 33. Lý tưởng (1971)
 34. Từ tư tưởng (1971)
 35. Ðất nước tôi (1971)
 36. Sẽ có một ngày (1971)
 37. Ðược nghe Bà (1972)
 38. Ðảng đầy tôi (1972)
 39. Ðồng lầy (1972)
 40. Từ trẻ tới già (1973)
 41. Thế lực Ðỏ (1973)
 42. Núi (1973)
 43. Tôi im lặng (1974)
 44. Miếng thịt lợn (1974)
 45. Hãy cho qua (1975)
 46. Cuộc chiến đấu nầy (1975)
 47. Khi Mỹ chạy (1975)
 48. Thơ của tôi (1975)
 49. Ðừng sợ (1975)
 50. Khi muối chát (1976)
 51. Trong bóng đêm (1976)
 52. Ðất thảm (1976)
 53. Nếu ai hỏi (1976)
 54. Ðói, Khổ, Nghèo (1978)
 55. Nắng chang chang (1978)
 56. Ði về đâu (1978)
 57. Bóng ai (1978)
 58. Lệnh tha (1979)
 59. Sự đày ải (1979)
 60. Ta hỏi Ngươi (1979)
 61. Nàng Thơ (1979)
 62. Nhà văn (1980)
 63. Con thành thi nhân (1980)
 64. Ðảng ta (1980)
 65. Bác Hồ (1981)
 66. Chuyện tù (1981)
 67. Tuyệt thực (1982)
 1. Nếu cỏ (1982)
 2. Con trâu (1982)
 3. Những nàng Kiều (1982)
 4. Triệu cuộc đời (1982)
 5. Tôi đã tiếp thu (1983)
 6. Lúc đầu (1983)
 7. Mấy cái đầu (1984)
 8. Chủ nghĩa Mác (1984)
 9. Ðón Xuân (1984)
 10. Ngày Tết (1984)
 11. Nhớ thủa còn (1984)
 12. Anh như cô hồn (1984)
 13. Lâu lắm rồi (1985)
 14. Có tiếng còi tàu (1985)
 15. Nàng Thơ (1985)
 16. Tù lao thăm thẳm (1986)
 17. Trái tim hồng (1986)
 18. Người cao (1986)
 19. Ta nhớ (1986)
 20. Nhìn suất cơm (1987)
 21. Tù ăn chay (1987)
 22. Tù ăn đủ thứ (1987)
 23. Ta muốn (1987)
 24. Có những con thuyền (1987)
 25. Một đêm thức (1987)
 26. Ðất nước (1988)
 27. Nhà thơ ơi (1988)
 28. Văn là (1988)
 29. Ai đếm
 30. Trên khoảng trời xanh
 31. Cửa vào tim
 32. Tù chính trị
 33. Buồng tim chế độ
 34. Giật mình
 35. Trại khổ sai
 36. Chị tôi
 37. Hoa Ðịa Ngục
 38. Hoa độc
 39. Tiếng vọng từ đáy vực
 40. Hũ gạo
 41. Có những con đường
 42. Cây
 43. Nhớ
 44. Ðoàn Tụ
 45. Chia Lìa
 46. Trơ trọi
 47. Giả thử
 48. Chó đói
 49. Lòng xưa
 50. Tàn tắt
 51. Trôi về đâu
 52. Cộng sản
 53. Kẻ khát
 54. Hoả lò
 55. Hoả lò
 56. Tên hề
 57. Thần Hổ
 58. Cắt dạ dày
 59. Nhũng mảnh mộng tình
 60. Hồng vân
 61. Con tàu thơ
 62. Hờn căm
 63. Bóng hồng dương thế
 64. Bàn tay nhăn nheo
 65. Thiêu thân
 66. Trời mơ
 67. Ðảng
 68. Người và Chó