Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn

In PDF.


NT1 Nguyễn Đình Thôn

Tin giờ chót

Các anh khoá 1 và Nguyễn Trãi các khóa.
 
 Lần vào thăm NT1 Thôn trong ICU anh vẫn tươi cười nói chuyện..nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn trào khi anh nhắc đến người Mẹ của anh  ở VN vừa mới mất không lâu bây giờ lại tới anh đang ở trong nhà thương. Anh nói  đúng là Họa Vô Đơn Chí..


Không bao lâu khi đã hết giờ thăm viếng mọi người tử giã anh để ra về và nghĩ rằng anh sẽ chóng bình phục nhưng không lâu và chĩ khỏang vài giờ sau đó bệnh viện đã gọi phone cho chị Cả và báo tin anh đang trong tình trạng hôn mê và phải thở bằng ống thở. Cho tới ngày hôm nay thì bệnh cũa anh đã vào tình trạng còn nước còn tát.. vì các bộ phận trong người như thận đã không hoạt động vỉ vậy nước tiểu không thể đi ra ngoài và bệnh viện đã phải thông nhưng chỉ toàn là máu đã bị "blog". Hai chân anh bắt đầu sưng lên và anh không nói gì được.. Tình trạng của anh bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ chẳng bao lâu nữa anh em chúng ta sẽ lại mất đi thêm môt người anh Cả thương yêu trong tình đồng môn cũa trường ĐHCTCT.
Chỉ biết cầu nguyện cho anh...


 
Các anh khoá 2 cũng đã thăm viếng và tổ chức đọc kinh cho anh mặc dù anh không phải là đạo Công Giáo.
 
NT6 Hai Pham

**************************
CHIA BUON
Nhan duoc tin buon:
NT1 NGUYEN DINH THON
da tu tran ngay 19/9/2012 tai Oklahoma-USA
Huong tho 66 tuoi
Dong mon Nguyen Trai Hoi Ai Huu Cuu SVSQ/DH/CTCT/DALAT -Hoa Thinh don va phu can thanh kinh chia buon cung chi Thon va tang quyen.
Nguyen cau huong linh NT1 Nguyen dinh Thon som duoc ve huong coi Vinh Hang.
TM.Hoi Hoa Thinh Don va Phu can
NT2 Nguyen huu Tao
Hoi truong
**********************

C H I A    B U Ồ N

Đại gia đình trường Đại Hoc Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt vô cùng thương tiếc hay tin
         
NT1 Nguyễn Đình Thôn đã tạm biệt bằng hữu  và thân quyến vào ngày 19 tháng 9 .2012 tại Oklahoma City - Hoa Kỳ .
Hưởng thọ 66 tuổi .
               
Thay mặt toàn thể gia đình Liên Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐHCTCT-ĐL thuộc TX , OK , KS
thành kính chia buồn chị Nguyễn Đình Thôn và tang quyến .
                
Nguyện cầu linh hồn anh  sớm về cõi Vĩnh Hằng .

Hội Trưởng Phan Sĩ Trung

*****************

PHAN UU

VO CUNG DAU BUON HAY TIN NT1 NGUYEN DINH THON
DA VINH VIEN RA DI TAI OKLAHOMA CITY, NGAY 19/9/2012.
XIN THANH THAT CHIA BUON CUNG CHI THON VA TANG
QUYEN.
NGUYEN CAU HUONG LINH NGUOI QUA CO SOM VE COI VINH HANG.
HOI AH/DHCTCT/DL-NEBRASKA
NT1 Tran van Vung HT
**************

Thành Kính Phân- Ưu

Vô cùng thương tiếc : Nguyễn-Trãi 1 Nguyễn-Đình-Thôn
Hội-Trưởng Hội cựu AH/SVSQ/ĐHCTCT/ĐaLat/Oklahoma
vừa mãn phần ngày 19/09/2012 tại OK city
Hưởng thọ 67 tuổi
Toàn thể  hội-viên và gia-đình thuộc Liên-Hội TX-OK-KS xin chân
thành gửi lời chia buồn cùng Chị Lê-Phương-Kỳ cùng Tang-quyến.
Nguyện cầu  Hương-Linh Anh sớm về Cõi Phật.
                                           
TM/BCH/Liên-Hội TX&OK&KS
NT2/Phan-Sỹ-Trung&NVTrinh
NT3/Châu-V-Đẳng &NVĐiều


******************************

PHÂN ƯU - PHÂN ƯU - PHÂN ƯU 

Rất đau buồn khi nhận được hung tin:

NT1 NGUYỄN ĐÌNH THÔN
 
Sinh ngày 20 /3 năm 1946 tại Đà Lạt
Vừa qua đời ngày 19 tháng 9 năm 2012 tại Baptist Medical Center Oklahoma City, OK
Hưởng thọ 66 tuổi
 
Toàn thể Đồng Môn các khóa NT 1,2,3,4,và 5 cùng gia đình:
Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI TÂM TÌNH TIẾC THƯƠNG đến Chị NT1 Nguyễn Đình Thôn,
nhũ danh Lê Phương Kỳ và  Qúy Tang quyến.
 
Nguyện cầu linh hồn NT1 NGUYỄN ĐÌNH THÔN được sớm thanh thản nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Hội Ái Hữu cựu SVSQ/CTCT/ ĐL Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và Vancouver BC
Thành kính phân ưu

******************************
PHÂN ƯU
Chúng tôi xúc động nhận được tin
                                            
Niên Trưởng Nguyễn Đình Thôn
Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1946 tại Đà Lạt
Đã tạ thế ngày 19 tháng 9 năm 2012
tại Baptist Medical Center
Oklahoma City, OK
Hưởng thọ 66 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn đình Thôn
(bà qủa phụ Lê Phương Kỳ) và toàn thể Tang quyến
Nguyện cầu hương linh NT Nguyễn Đình Thôn sớm về cõi Phật.

Toàn thể CSVSQ/ và gia đình các khóa NT vùng Sacramento
Đồng thành Kính Phân Ưu
 NT4 Phạm hữu Huê

***************************
PHÂN ƯU


Vô cùng đau buồn được tin  :

Niên Trưởng NT1 NGUYỄN ĐÌNH THÔN

Đã tạ thế  ngày 19/09/2012
tại Oklahoma ,Hoa Kỳ

Hưởng thọ 66 tuổi
 
Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trãi tại Nam Cali

Thành thật chia buồn cùng  Chị Nguyễn Đình Thôn và Tang Quyến.

CẦU XIN HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI VĨNH HẰNG

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM Hội Nam Cali
NT2 Đào Văn Luận , Hội Trưởng
************************

PHÂN ƯU


Chúng tôi vô cùng đau đớn khi nhận được hung tin:


Bạn NT1 NGUYỄN ĐÌNH THÔN

Sinh ngày 20 /3 năm 1946 tại Đà Lạt

Vừa qua đời ngày 19 tháng 9 năm 2012 tại Baptist Medical Center Oklahoma City, OK

Hưởng thọ 66 tuổi


Xin chân thành chia buồn cùng chị NT1 Nguyễn Đình Thôn,

nhũ danh Lê Phương Kỳ và Tang quyến.


Nguyện cầu linh hồn bạn NGUYỄN ĐÌNH THÔN được

thanh thảng nơi Cõi Vĩnh Hằng

Hội Ái Hữu cựu SVSQ/CTCT/ Đà Lạt tiểu bang North và South Carolinas

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**********************

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin

Cựu SVSQ Khóa Nguyễn Trãi 1 Trường Đại Học Chiến-Tranh  Chính- Trị Dalat

Niên Trưởng NGUYỄN ĐÌNH THÔN

Đã tạ thế ngày 19 tháng 9 năm 2012,
(nhằm ngày 4 tháng 8 năm Nhâm Thìn)
Tại Oklahoma City,OK, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 66 tuổi

Toàn thể Cựu SVSQ-Khóa NT6 thành kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Đình Thôn và
Tang Quyến

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH THÔN SỚM VÃNG SANH VỀ MIỀN CỰC LẠC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đại Diện Khóa 6
NT6 Cao Minh Bửu Ngọc

*****************************************************

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được hung tin :
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan, khóa Nguyễn Trãi 1
Trường Đại học Chiến tranh chính trị Đà lạt

Anh Nguyễn Đình Thôn


đã mãn phần ngày 19 tháng 9 năm 2012,
(nhằm ngày 4 tháng 8 năm Nhâm Thìn )
Tại Oklahoma City, OK, Hoa kỳ

Hưởng thọ 66 tuổi

Tổng Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt
Xin thành tâm phân ưu
cùng toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy.


Hiệp tâm nguyện cầu Đức Phật A Di Đà
Tiếp dẫn Hương Linh
Anh Nguyễn Đình Thôn

Sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
Nam mô đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM.BCH Tổng hội
THP Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê

********************************
PHÂN ƯU


Vô cùng đau buồn được tin  :

 Niên Trưởng NT1 NGUYỄN ĐÌNH THÔN


Đã tạ thế  ngày 19/09/2012 tại Oklahoma , Hoa Kỳ

Hưởng thọ 66 tuổi
 
Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trãi tại Nam Cali

Thành thật chia buồn cùng  Chị Nguyễn Đình Thôn và Tang Quyến.

CẦU XIN HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI VĨNH HẰNG

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM Hội Nam Cali
NT2 Đào Văn Luận , Hội Trưởng


********************************
TIỄN BIỆT

Gia Đình Nguyễn Trãi Canada xúc động nhận tin
bạn đồng môn, đồng khóa :

Cựu SVSQ/ĐHCTCT/DALAT
NT1 NGUYỄN ĐÌNH THÔN
(1946-2012)
đã vĩnh viễn ra đi ngày 19 tháng 9 năm 2012 tại Oklahoma, Hoa Kỳ
hưởng thọ 66 tuổi.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc xin chia buồn cùng chị Thôn và tang quyến,
nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Đình Thôn từ nay được thảnh thơi an hưởng nơi cõi vĩnh hằng.

TM GDNT Canada
NT1 VTThien
************************
PHÂN ƯU
Chúng tôi xúc động nhận được tin báo từ khóa NT1:
                                          
Niên Trưởng Nguyễn Đình Thôn
Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1946 tại Đà Lạt
Đã tạ thế ngày 19 tháng 9 năm 2012
tại Baptist Medical Center Oklahoma City, OK
Hưởng thọ 66 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn đình Thôn
(bà qủa phụ Lê Phương Kỳ) và toàn thể Tang quyến
Nguyện cầu hương linh NT Nguyễn Đình Thôn sớm về cõi Phật.

Toàn thể CSVSQ/khóa NT4/ ĐH/CTCT Đà Lạt
Đồng thành Kính Phân Ưu
NT4 Nguyễn tiến Đạt

************************

Phân Ưu

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhân được tin Anh NT1 Nguyễn Đình Thôn đã tạ thế ngày 19 tháng 9 năm 2012 tại
Baptist Medical Center Oklahoma City, OK. Hưởng thọ 66 tuổi.
Hội Ái Hửu vùng Đông Bắc thành kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Đình Thôn và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Anh Nguyễn Đình Thôn sớm vãng sanh cực lạc.

Thay mặt hội AH/Đông Bắc
NT4 Lê Sơn

**************************************

Chú Ý:

Các anh Khoá 1,2,3,4,5,6
Mời các anh ghé vào "Nhà quàn" viết vài hàng chia buồn cho NT1 Nguyễn Đình Thôn .
Cám ơn các anh.
NT6 Hai Pham
 
http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx?n=Thon-Nguyen&lc=4850&pid=159999171&mid=5245414&locale=en-US

 

 

Video Tang Lễ Nguyễn Đình Thôn