Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH

In PDF.Xin gửi đến Quí Bạn vài hình ảnh của người Bạn thân thương ( Để nhớ lại một thời chúng ta chung sống bên nhau ) vừa mới lìa bỏ chúng ta vào sáng sớm hôm nay 03-9-2012 - Ra đi không bao giờ trở lại - NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH.

NT2 HTThietTHƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH
 
Bích ơi! Bích hỡi! Bích hời!
Bạn đi sao chẳng một lời trối trăn?
Bây giờ khép lại trăm năm
Bạn về chốn ấy bình an ngàn đời!
 
Ai ngờ nhanh thế Bích ơi!
Thôi thì xin mượn mấy lời tiễn nhau
Bạn đi để mãi niềm đau
Trong lòng bè bạn dễ dầu gì phai!
 
Vẫn còn văng vẳng bên tai
Tiếng cười giọng nói những ngày buồn vui.
Nhớ nhau lòng những ngậm ngùi
Đôi dòng tiễn biệt gởi người ngàn thu.
 

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH BẠN AN LẠC ĐỜI ĐỜI NƠI MIỀN MIÊN VIỄN
 
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Nguyễn Hữu Tư và gia đình

**********************************
Bích ơi!
 
Chúng mình mới gặp nhau hôm naò đây ,sau mấy mươi năm bể dâu mà sao bạn nở lòng sớm lìa xa bạn bè.
Chỉ còn lời cầu nguyện cho hương linh bạn an lạc ở cõi vĩnh hằng và hẹn lại ngày tái ngộ.Nguyễn Ngọc và Gia đình,
(Brisbane,Australia)