Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Kính thông báo đến các CSVSQ/TĐHCTCT/ ĐL, Nam CA.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Kính thông báo đến các CSVSQ/TĐHCTCT/ ĐL, Nam CA.

In PDF.

 


Xin kính mời Qúi Đồng Môn bớt chút thì giờ đến phân ưu và vĩnh biệt Cố NT2 Nguyễn Ngọc Bích lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật Sept 9th, 2012 do Hội Nam CA, và NT2 Nam CA tổ chức tại Harbor Lawn-Mt. Olive Memorial Park & Mortuary.1625 Gisler Avenue
Costa Mesa, CA 92626
(714) 540-5554
Ngay góc Harbor Blvd và Freeway 405
 
Xin chân thành cám ơn Qúi Đồng Môn

TMBCH Hội Nam CA.
NT2 DV Luan, Hội Trưởng