Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Dùng Ngựa

In PDF.


Có một vị Tướng quân thời nhà Tống được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại không có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là ông thấy quân lính của ông ta thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói. Một hôm ôm bắt một thằng lại hỏi:


“Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng không có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Khai mau?”


Tên lính sợ hãi đáp:


“Dạ, bẩm Tướng quân… bọn con dùng ngựa…” anh lính ấp úng trả lời.


“Cút ngay, không tao chém. Đồ thằng bệnh hoạn!” viên Tướng quát.


Nhưng rồi viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt một con ngựa cái làm thử, thấy sướng sướng nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ:


“Ê, nói tao nghe. Chúng mày dùng ngựa như thế nào?”


“Dạ, bọn con dùng ngựa để phi vào làng tìm kỹ nữ ạ.”