Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ

In PDF.

 

Một tài liệu quý giá . Thu thập mất công và hay quá. Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng, nhiều năm mới hết. Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.
 

HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
 

Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào: