Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai TQ vừa mới cho công bố những bức hình còn lưu giữ của Hồ Chủ Tịch

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TQ vừa mới cho công bố những bức hình còn lưu giữ của Hồ Chủ Tịch

In PDF.

 

 
 
 
 
 
 
Ngày xưa, Bác Hồ và Tăng Tuyết Minh yêu nhau say đắm
  

 
 
 
 
 
Bác Hồ hái hoa màu tím tặng Tăng Tuyết Minh

 
Bác Hồ làm đám cưới với Tăng Tuyết Minh


 
 
 
 
Bác Hồ thích hút thuốc Phillip Morris của Mỹ

   
 
 
 
 
Bác Hồ đang suy nghĩ tìm đường kíu nước
 
 
 
 

 
Bác Hồ vừa mới tìm ra đường kíu nước, đó là chủ nghĩa Mác Lê
 
 
 
 
 
Bác Hồ ưa thích lao động làm vườn trồng hoa