Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy và tiền Cắc Trước 1975

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy và tiền Cắc Trước 1975

In PDF.

 

 

 

Chắc chắn các bác không bao giờ quên. Những đồng tiền trước 1975.
 

 Dong 50 xu nay, ben nay la hinh 5 cay truc, ben kia la hinh TT Ngo Dinh Diem lon nguoc dau xuong dat .

 
a
a
a
a
a
 
 
 
a
a
 
 
 
a
a
 
 
a
a

French Union issue for Vietnam 1953


KM#1 1953 10 Su
aluminium
No mintmark (Paris Mint)


KM#E1 1953 10 Su Essai
aluminium
mintage: 1200 pieces


KM#2 1953 20 Su
aluminium
No mintmark (Paris Mint)


KM#PE2 1953 20 Su Essai/Piefort
aluminium
mintage: 104 pieces


KM#3 1953 50 Xu
aluminium
No mintmark (Paris Mint)

 

                            

Coins of South Vietnam


First issue 1953 (French Union)


50 Xu 1960-1963


1 Dong 1960-1971


5 Dong 1966-1971


10 Dong 1964-1974


20 Dong 1968


50 Dong 1975

a
 
 
a
 
 
 
a
 
 
a
a
 
 
 
a
a
a
a
a
 
a
a
a
 
 
a
a
a
 
 
a
Click here to view full sizeClick here to view full sizeClick here
to
view full
sizeClick here to view full sizeClick here to view full sizeClick
here to
view full sizeClick here to view full sizeClick here to view full sizeClick here to view full
sizeClick here to view full sizeClick here to view full sizeClick here to
view full
sizeClick here to view full sizeClick here to view full sizeClick
here to
view
full
sizeClick here to view full sizeClick here to view full sizeClick here
to
view full sizeClick here to view full size
Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc
Click here to view full size
Click here to view full size
Click here to view
full size
Click here to view full size
Click here to view full size
Click here to view
full size
Click here to view full size
Click here to view full size
Click here to
view full size