Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Những câu trả lời cho Bài Hát của Việt Khang.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Những câu trả lời cho Bài Hát của Việt Khang.

In PDF.

 

Đây là những câu trả lời Bài Hát của Việt Khang...?

Bài này đối chiếu thật hay nhưng hay nhất là tên tác gỉa.

 

Anh là ai?

Tao là ai?

Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!
     
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?

Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào
    
Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối
   
Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam
    
Việt Khang

Mày hỏi tao là ai?
Là đầu gấu, là bọn làm tay sai
Dám hỏi tao là ai?
Tao đánh mày cho bầm mình gãy tay
Mày hỏi tao là ai?
Tao bịt miệng - hết hỏi hết tỏ bày
Tao sẽ đày đoạ mày, tao cho mày nếm đủ mùi đắng cay!Mày hỏi tao ở đâu?
Tao là bọn rước giặc Tàu ngoại xâm
Dám hỏi tao ở đâu?
Tao đấm vỡ mặt cho hết anh-tôi (xưng hô "anh-anh" "tôi-tôi")Dân tộc tao từ đâu?
Sao lại phản dân bán nước cho Tàu?
Chẳng cần gì che dấu
Tao ác với dân, thù ghét đồng bàoTao đâu để mày yên
Tao đánh cho mày té ngã nghiêng
Dân tộc mày tao sẽ nhận chìm
Lệ thuộc Tàu hàng ngàn năm tăm tốiMày không thể sống yên
Vì tao là thú giết hại loài người
Thì tìm ở đâu
Tình yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam?!Việt Cộng