Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc HD YOUTUBE PLAYLIST : "Tháng Tư Đen Uất Hận" (21 nhạc phẩm).

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HD YOUTUBE PLAYLIST : "Tháng Tư Đen Uất Hận" (21 nhạc phẩm).

In PDF.Ngày 30 tháng tư nhất thiết phải là ngày THÁNG TƯ ĐEN UẤT HẬN. Xin kính nhờ quí thân hữu phổ biến rộng rãi 21 nhạc phẩm trong Playlist tôi đã chú tâm sưu tầm và thực hiện suốt hơn một năm qua để mọi người hâm nóng lại những nơi u buồn đau đớn vì bọn vô thần độc tài cướp bóc đã chiếm mất quê hương của chúng ta.Trần Năng Phụng

Tháng Tư Đen Uất Hận