Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương THƯ MỜI tham dự buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 2012

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƯ MỜI tham dự buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 2012

In PDF.

 Kính gửi : Quý Hội viên và Gia đình thuộc Hội AH CSVSQ/ĐH/CTCT/ĐL Tiểu bang GATrân trọng kính mời Quý Hội viên và Gia đình bỏ chút thì giờ quý báu tham dự buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 2012 do Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH/GA đứng ra tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày Chúa Nhật 29/4/2012


Tại : Grand Ball Room - Live Oak Plazza
      6100 Live Oak Parkway, Norcross,GA 30093


Sự hiện diện của Quý Niên Trưởng, Các Bạn và Gia đình cùng đồng hành với Liên Hội Cựu CS/VNCH , Cộng đồng Người Việt Quốc Gia, Các Hội đoàn , Đoàn thể, Tổng Hội Sinh viên VN tại GA cùng nhau thắp lên ngọn nến Trang Trọng Tưởng Niệm ngày tang thương của đất nước thể hiện tinh thần đoàn kết sâu rộng của Người Việt Hải Ngoại sẵn sàng yễm trợ tinh thần vùng lên của Đồng Bào Quốc Nội quyết đấu tranh lật đổ chế độ bạo quyền Cộng sản.


Trân trọng kính mời
Hội Trưởng Hôi Ái Hửu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ĐL/GA
NT2 Hồ Văn Đông