Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Chúc mùng Anh Chị NT2 Trịnh Văn Quý

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc mùng Anh Chị NT2 Trịnh Văn Quý

In PDF.

 

CHÚC MỪNG

Chúng tôi nhận được tin vui:
Anh chị NT2 Trịnh Văn Quý
Sẽ làm lễ Thành Hôn cho:

Trưởng nam TRỊNH MINH QUANG
đẹp duyên cùng
Thứ nữ NGUYỄN HỒNG KELLY

Hôn lễ được tổ chức vào ngày 14/4/2012 tại Silver Spring, Maryland.

Tổng hộiAHCSVSQTDHCTCT Đà lạt
Xin chung vui cùng gia đình NT2 Trịnh Văn Quý,
Mến chúc hai cháu Minh Quang+Hồng Kelly


TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

TM.BCH Tổng Hội
THP.Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê