Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn

In PDF.

 

PHÂN  ƯU
 
Được tin buồn thân mẫu của NT3 Bùi Công Khẩn là :
 
Cụ bà ANNA NGUYỄN THỊ VẦY
 
đã được Chúa gọi về ngày 19 tháng 3 năm 2012
tại Sóc Trăng, Việt Nam.
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi.
 

Toàn thể cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ĐÀLẠT và BCH/TH
Nhiệm Kỳ 16 thành thật chia buồn cùng anh chị
NT3 Bùi Công Khẩn, các cháu và Tang Quyến.
 

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ rước linh hồn
Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Vầy về hưởng phúc trên nước Thiên Đàng .
 
 
TM/BCH Tổng Hội NK16
THP Đặc Trách Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê