Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Lời chúc mừng của Gia Đình Nguyễn Trãi Canada

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời chúc mừng của Gia Đình Nguyễn Trãi Canada

In PDF.

 

CHÚC MỪNGGia đình Nguyễn Trãi Canada nhận được những tin vui sau đây :1/- Ngày 14/4/2012, tại  Texas - USA, anh chị NT1 Lê Văn Thiệu  sẽ tổ chức Lễ Thành Hôn cho
trưởng nam  LÊ ĐỨC HIẾU đẹp duyên cùng  NGÔ KIM HẢO, trưởng nữ của ông bà Ngô Minh Tâm.
Xin chúc mừng : - anh chị Lê Văn Thiệu có được dâu hiền
- 2 cháu Đức Hiếu, Kim Hảo trọn đời hạnh phúc bên nhau.2/- Ngày 14/4/2012, tại Maryland - USA, anh chị NT2 Trịnh Văn Quý sẽ tổ chức Lễ Thành Hôn cho
trưởng nam TRỊNH MINH QUANG kết duyên cùng NGUYỄN HỒNG KELLY, thứ nữ của ông bà Nguyễn Oánh.
Xin chúc mừng : - anh chị Trịnh Văn Quý có được dâu hiền
- Minh Quang cùng Hồng Kelly mãi mãi hạnh phúc bên nhau.3/- Ngày 21/4/2012, tại Lyon - France, anh chị NT2 Nguyễn Hiền Trung sẽ tổ chức Lễ Vu Quy cho
thứ nữ NGUYỄN CATHERINE kết hôn cùng  NGUYỄN ĐỨC THÀNH, bào đệ của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Xin chúc mừng : - anh chị Nguyễn Hiền Trung có được rể quý
- cô dâu Catherine và chú rể Đức Thành trăm năm hạnh phúc.4/- Ngày 12/5/2012, tại Riverdale, Georgia - USA, anh chị NT2 Lý Thiện sẽ tổ chức Lễ Thành Hôn cho
 trưởng nam GIUSE LÝ TRUNG sánh duyên cùng MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, thứ nữ
của bà quả phụ Nguyễn Văn Hoa.
Xin chúc mừng : - anh chị Lý Thiện có được dâu thảo
- các cháu Trung - Phương Thảo trăm năm hạnh phúc.
Thay mặt GĐNT Canada,
NT1 VTThien