Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà

In PDF.

CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi chân thành cảm ta Tổng Hội , các Hội Địa phương , Đại Diện các khóa , các đồng môn và phu nhân đã điện thư , điện thoại , gửi lời chia buồn , đến phân ưu và tiễn đưa Thân Mẫu chúng tôi là Cụ Bà Quả Phụ TRẦN ĐIỀN đến nơi an nghỉ .
 
Trong lúc Tang Gia bối rối không tránh khỏi những điều thiếu sót , mong quí vị niệm tình tha thứ .
 
TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ
 
Thay mặt gia đình
NT1 Trần Tiễn Hà