Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Chúc Mừng Anh Chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Anh Chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ

In PDF.

 

CHÚC MỪNG


Chúng tôi vừa nhận được tin vui:
Anh Chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ
báo tin sẽ làm lễ vu quy choThứ nữ  Nguyễn Thị Hồng ThảoĐẹp duyên cùng:


Thứ nam Trần Thanh Phan  

                                                              

Hôn lễ  sẽ được cử hành
vào ngày Thứ Bảy 17 tháng 03 năm 2012
tại thành phố Irving , Texas .Tổng Hội  AHCSVSQ/DH/CTCT/Dalat
Xin chung vui cùng hai họ Trần -Nguyễn có được dâu hiền rể thảo
Chúc mừng hai cháu Hồng Thảo & Thanh Phan

TRĂM NĂM HẠNH PHÚCTM.BCH Tổng Hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê

************************************************

CHÚC MỪNG


Gia đình Nguyễn Trãi và bạn đồng khóa tại Canada được tin vui
anh chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ sẽ tổ chức Lễ Vu Quy cho thứ nữ :cháu NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO sánh duyên cùng cháu TRẦN THANH PHAN


Hôn lễ được cử hành vào ngày 17-03-2012
tại Irving, Texas, USA.Chúng tôi chúc mừng hai họ Nguyễn - Trần có được rể thảo, dâu hiền
thân chúc 2 cháu Hồng Thảo - Thanh Phan trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Thay mặt GĐNT Canada
NT1 VTThien

***************************************