Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức

In PDF.

PHÂN ƯU
Được tin thân mẫu của NT4 Lê Minh Đức là :


           Cụ bà NGUYỄN THỊ SAO

                   đã qua đời ngày 12/3/2012 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 80 tuổi.

Toàn thể gia đình Nguyễn Traĩ Nam California đồng chia buồn cùng NT Lê Minh Đức và Tang Quyến .

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Sao sớm về an nghỉ trong nơi Vĩnh Hằng .

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/BCH Hội Nam California

Hội Trưởng

  NT1 Trần Minh Niên

************************************* 
CHIA BUON
  Duoc tin Than mau cua NT4 Le Minh Duc ,la:
               Cu Ba NGUYEN THI SAO
da qua doi ngay 12 thang 3 nam 2012 ,tai Sai gon,Viet Nam.
Huong tho 80 tuoi.
Xin chia buon cung Anh Chi Le Minh Duc va tang quyen.
Nguyen cau huong linh Cu Ba som ve huong coi Vinh Hang.
                 TM Hoi Ai Huu Cuu SVSQ/DHCTCT/Dalat
Hoa Thinh Don va Phu can
Hoi truong
NT2 Nguyen Huu Tao
**************************************************
  CHIA BUỒN
 
               Gia đình Nguyễn Trãi và các bạn đồng khóa tại Canada
                       được tin thân mẫu của NT4 Lê Minh Đức :
 

Cụ bà NGUYỄN THỊ SAO
                   đã qua đời ngày 12/3/2012 tại Sài Gòn, Việt Nam

hưởng thọ 80 tuổi.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh chị Lê Minh Đức và tang quyến,
           nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.
 
Thay mặt Gia đình NT Canada

NT1 VTThien
*********************************************
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu NT4 Lê Minh Đức
Cụ Bà NGUYỄN THỊ SAO
Vừa qua đời ngày 12 tháng 3 năm 2012
Tại Sài gòn VIET NAM
Hưởng thọ 80 tuổi
Toàn thể Gia đình Nguyễn Trãi Tiểu bang GA xin chia buồn đến Anh Chị Lê Minh Đức cùng Tang Quyến.
Nguyện Cầu Linh Hồn Cụ Bà  SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Thay mặt Gia đình Nguyễn Trãi GA
 
NT2 Hồ Văn Đông
*****************************************************
PHÂN ƯU

Được tin trễ thân mẫu NT4 Lê Minh Đức
             
Cụ bà NGUYỄN THỊ SAO
        
Vừa từ trần ngày 12 tháng 3 năm 2012 tại Saigon
Hưởng thọ 80 tuổi
Toàn thể Gia đình Nguyễn Trãi 5 tại Việt Nam
xin gửi đến NT4 Lê Minh Đức cùng tang quyến
lời chia buồn sâu sắc nhất.
                     
Nguyện cầu hương hồn cụ bà
NGUYỄN THỊ SAO
SỚM SIÊU SANH PHẬT QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM.NT5 tại VN
NT4-5 Vũ Quý Ngọc