Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Audio Luật sư Nguyễn Tâm và nhạc sĩ Nam Lộc nhận định toàn cảnh về chiến dịch lịch sử vận động nhân quyền

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Luật sư Nguyễn Tâm và nhạc sĩ Nam Lộc nhận định toàn cảnh về chiến dịch lịch sử vận động nhân quyền

In PDF.

Luật sư Nguyễn Tâm và nhạc sĩ Nam Lộc nhận định toàn cảnh về chiến dịch lịch sử vận động nhân quyền quy mô nhất của cộng đồng người Việt tại tòa Bạch Ốc và quốc hội Hoa Kỳ