Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà

In PDF.

 

 
Xin thành thật chia buồn cùng bạn Trần Tiễn Hà.
Kính chúc linh hồn Bác gái tái ngộ cùng Trưởng Trần Điền nơi chốn Vĩnh Hằng.
 
Tráng sinh Đỗ Văn Phúc
Đạo Thừa Thiên, Huế

************************************

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH CHỊ TRẦN TIỄN HÀ VÀ TANG QUYẾN

Phạm Đức Vượng NT1
*************************************
 

Xin chia buồn cùng Anh Chị Trần Tiển Hà và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cỏi vĩnh hằng

 NT1 Nguyễn Mậu Lộc và gia đình

***************************************************************

  Xin chia buồn cùng anh chị Trần tiễn Hà và tang quyến.

      Thành kính nguyện cầu HƯƠNG LINH CỤ BÀ sớm về CỎI VĨNH HẰNG.
             NT1 Lương văn Thuận và gia đình.
********************************************************

**************************************************** 
Thanh thuc chia buon cung anh chi Tran tien Ha va tang quyen. Nguyen xin Thien Chua som don nhan linh hon cu Ba Jeanne d'Arc ve huong Nhan Thanh Chua.
 
Pham-trong-Thanh
******************************************************
Nhận được tin buồn:


Thân mẫu của NT1 Trần Tiễn Hà:
BÀ QUẢ PHỤ TRẦN ĐIỀN
Nhũ danh JEANNE D’ARC HÀ THỊ VIỆT NGA


Vừa từ trần sáng ngày 06 tháng 3 năm 2012 tại Orange County, California
Hưởng thọ 96 tuổi.


Gia đình các NT1 Dương Văn Thanh, Trần Ngọc Dũng, Trần Kim Khôi và các NT2, NT3, NT4 thuộc 2 tiểu bang North và South Carolinas xin chân thành chia buồn cùng anh chị NT1 Trần Tiễn Hà và tang quyến.


Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Đại diện NT1 Trần Kim khôi
 
**************************************************
PHÂN ƯU

Được tin buồn Thân Mẫu của NT1 Trần Tiễn Hà là Cụ Bà Quả Phụ :

TRẦN ĐIỀN
Nhũ Danh Jeanne D'Arc Hà Thị Việt Nga

đã từ trần sáng ngày 6 tháng 3 năm 2012 tại Nam California , hưởng thọ 96 tuổi.
Tòan thể gia đình Nguyễn Trãi Nam California thành kính chia buồn cùng anh chị Trần Tiễn Hà và Tang Quyến.
Xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Jeanne D'Arc về nơi Vĩnh Phúc muôn đời .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/BCH Hội Nam California
Hội Trưởng
NT1 Trần Minh Niên
*************************************
PHAN UU

Duoc  tin  buon,Than mau cua NT1 Tran Tien Ha la:
Cu Qua phu TRAN DIEN
Nhu danh Jeanne D'Arc Ha thi Viet Nga

da tu tran sang ngay 6 thang 3 nam 2012 tai Nam California.
Huong tho 96 tuoi.

Gia dinh Nguyen Trai Hoa Thinh Don va Phu can thanh kinh
chia buon cung Anh Chi Tran Tien Ha va tang quyen.

Nguyen cau huong linh Cu Ba som ve huong Phuc Thien dang.

TM BCH Hoi Hoa Thinh Don va Phu can
Hoi Truong
NT2 Nguyen Huu Tao
 
PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Thân mẫu của NT1 Trần Tiễn Hà:

Cụ bà quả phụ TRẦN ĐIỀN
Nhũ danh JEANNE D’ARC HÀ THỊ VIỆT NGA
 
Đã được Chúa gọi về ngày 6 thang 3 năm 2012
tại Orange County, California
Hưởng thọ 96 tuổi.


Tổng Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt
Xin thành tâm phân ưu cùng anh chị
Trần Tiễn Hà và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn JEANNE D’ARC
sớm được về nước Thiên Đàng
Hưởng nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM.BCH Tổng hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê
 
CHIA BUỒN


Chúng tôi được tin thân mẫu của NT1 Trần Tiễn Hà :

Cụ quả phụ TRẦN ĐIỀN
nhũ danh JEANNE D'ARC HÀ THỊ VIỆT NGA

đã được Chúa gọi về ngày 6/3/2012
tại Orange County, California, USA
hưởng thọ 96 tuổi.


Gia đình Nguyễn Trãi và các bạn đồng khóa tại Canada
thành thật chia buồn cùng anh chị Trần Tiễn Hà và tang quyến
cầu nguyện Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà về nước Thiên Đàng.

Gia đình NT Canada và bạn đồng khóa :

- Vương Trọng Thiện
- Đinh Quang Thanh
- Nguyễn Quang Quảng
- Đinh Thiểm Xuân