Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Hàng hiếm và quí

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hàng hiếm và quí

In PDF.

 


Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Trung Quốc. Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là : tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản.

Ông ta liền hỏi chủ tiệm :

- Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả ?

- Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.

- Sao hiếm ?

- Ấy dà, nị hông thấy sao ? Cả triệu thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó , mua đi !


Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó , qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim.

Ông ta hỏi chủ tiệm :

- Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?

- Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt !

- Tốt ra sao ?

- Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, đất cát, dầu mỡ gì, bỏ vô nó tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi !

Ông nhà giàu mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng là não của người cộng sản.

Lần này , vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :

- Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?

- Nị khéo chọn ghê !  Cả mấy triệu thằng cộng sản mới có vài trăm thằng có não, mấy thằng này biết cai trị giỏi, khôn hơn cáo, tốt nhất ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền !

******************************************************
******************************************************