Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Gia đình Nguyễn Trãi Nam California nhận được tin buồn
Thân mẫu của NT3 Hoàng Kim Thiện là :

Cụ bà HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Pháp danh DIỆU DUNG
đã qua đời ngày 27/02/2012
tại Lancaster, Pennsylvania, USA

Hưởng thọ 99 tuổi.


Toàn thể Gia đình Nguyễn Trãi Nam California thành thật chia buồn cùng anh chị Hoàng Kim Thiện và tang quyến,

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Hoàng Thị Phương sớm tiêu diêu miền cực lạc.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/BCH Hội Nam California

Hội Trưởng

NT1 Trần Minh Niên
***************************************************

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin cụ bà HOÀNG THỊ PHƯƠNG,
thân mẫu của NT3 Hoàng kim Thiện
 
vừa quá vãng ngày 27- 02-2012 tại Pensynvania, hưởng thọ 99 tuổi.
Tất cả cựu SVSQ Khóa 4 xin thành thật chia buồn cùng niên trưởng, và tang quyến trước sự đau xót vô vàn, mất đi người mẹ yêu quí đã cả đời hy sinh, lao nhọc cho đàn con lớn  khôn. Nguyện cầu hương linh cụ bà mau sớm được siêu thoát, về cõi Niết Bàn.

Đại Diện K4
Nguyễn hữu Thành

 

 

 

********************************************************

***************************************************

Phân Ưu
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn,
Thân Mẫu của anh NT3 Hoàng Kim Thiện
 
Cụ Bà  Hoàng Thị Phương
Pháp Danh Diệu Dung
 
 Vừa mãn phần vào lúc 8g ngày 27 tháng 02 năm 2012
(Nhằm ngày mồng 6 tháng 2 năm Nhâm Thìn)
 Tại Lancaster , PA
  Hưởng Đại Thọ 99 tuổi.
Tổng hội AHCSVSQ.TDHCTCT Đà lạt
Xin thành tâm chia xẻ cùng anh chị Hoàng kim Thiện
và tang quyến trươc sự mất mát lớn lao nầy.
Hiệp tâm nguyện cầu Đức Phật A Di Đà
Tiếp dẫn Hương Linh Diệu Dung

Sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc .Nam mô đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM.BCH Tổng hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê