Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước

In PDF.

PHÂN ƯU

Gia đình Nguyễn Trãi Nam California nhận được tin buồn :


bào đệ của NT1 Lê Văn Cước là :
 
Ông LÊ MINH CHÍ

đã qua đời ngày 12/02/2012 tại New Orleans, Lousiana, USA, hưởng thọ 59 tuổi.
 
Xin thành thật chia buồn cùng anh Lê Văn Cước và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Lê Minh Chí sớm về an nghỉ trong nơi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/BCH Hội Nam California
Hội Trưởng

NT1 Trần Minh Niên

****************************************************************

CHIA BUỒN

Gia đình Nguyễn Trãi Canada nhận được tin bào đệ của NT1 Lê Văn Cước :


Ông LÊ MINH CHÍ

đã qua đời ngày 12/02/2012

tại New Orleans, Lousiana, USA

hưởng thọ 59 tuổi.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh Lê Văn Cước và tang quyến,

Nguyện cầu vong linh người quá cố đời đời an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
 

Thay mặt GĐNT Canada,
NT1 VTThien

********************************************************

****************************************************

PHÂN ƯUChúng tôi vừa nhận được tin buồn,
Bào Đệ của NT1 Lê Văn Cước
Ông LÊ MINH CHÍ
vừa từ trần ngày 12 tháng 02 năm 2012
tại New Orleans , tiểu bang Louisiana
Hưởng dương 59 tuổi.
    
Tổng hội AHCSVSQ.TDHCTCT Đà lạt
Xin thành tâm chia sẻ cùng niên trưởng
NT1  Lê Văn Cước và tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy

Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm được yên nghỉ đời đời nơi cõi vĩnh hằng .THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM.BCH Tổng Hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê