Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý

In PDF.

 

PHÂN ƯU


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Nhạc mẫu anh Nguyễn Kim Quí,HVDD
 Cựu Sĩ quan Văn hóa vụ ĐHCTCT Đà lạt là:
                  
  Cụ bà NGÔ THỊ THÀNH
                                                  

      Vừa từ trần ngày 18 tháng 02 năm 2012
       ( Nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)
    Tại Sai Gòn - VietNam
   Hưởng thọ 80 tuổi
                           

              
Tổng Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt
Xin thành tâm phân ưu cùng anh chị Nguyễn Kim Quý
và toàn thể tang quyến.

  Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà NGÔ THỊ THÀNH
Sớm được siêu sinh nơi cõi thiêng liêng hằng sống.


        THvonghoa            
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 


TM.BCH Tổng hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê

***************************************

   

 

Xin thành thật chia buồn cùng anh chị Nguyễn Kim Quý


Cầu nguyện cho linh hồn Bà được siêu thăng miền Vĩnh Phúc
 
Đỗ Văn Phúc, Austin
 

 
 

CHIA BUỒN

Gia đình Nguyễn Trãi Canada nhận được hung tin
Nhạc mẫu của Cựu Đại Úy Nguyễn Kim Quý,
Trưởng Khoa Nhân Văn Xã Hội Văn Hóa Vụ ĐHCTCT Đà Lạt :

Cụ bà NGÔ THỊ THÀNH
                 đã quá vãng ngày 18 tháng 2 năm 2012,
tại Sài Gòn, Việt Nam,
hưởng thọ 80 tuổi.

Chúng tôi xin thành kính chia buồn
cùng anh chị Nguyễn Kim Quý và tang quyến,
Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm vãng sanh miền cực lạc.


Thay mặt GĐNT Canada
NT1 VTThien 

******************************************************

 CHIA BUỒN


     Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Nguyễn Kim Quý và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà 
NGÔ THỊ THÀNH sớm vãng sanh miền cực lạc.

 
Phạm Đức Vượng NT1
*********************************
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Được tin Nhạc mẫu GS Nguyễn Kim Quý vừa tạ thế ở Saigon VN
Xin chân thành chia buồn cùng Thầy-Cô và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.
 
Thành kính

Võ Văn Rân và Gia đình

**************************

PHÂN ƯU

Được tin buồn
 
Cụ Bà NGÔ THỊ THÀNH
 
 
Thân mẫu Trần Thanh Loan
Nhạc mẫu Giáo Sư Nguyễn Kim Quý
 
vừa tạ thế
ngày 18 tháng 2 năm 2012
tại Saigon-Việt Nam
hưởng thọ 80 tuổi
 
 
Nguyện xin hương hồn Người Quá Cố được mau về chốn vĩnh hằng.
 
Bích Thủy và gia đình
***********************************
PHÂN ƯU
Được tin buồn
 
 
Cụ Bà NGÔ THỊ THÀNH
 
 
 
Thân mẫu Trần Thanh Loan
 
Nhạc mẫu Giáo Sư Nguyễn Kim Quý
 
 
vừa tạ thế
 
ngày 18 tháng 2 năm 2012
 
tại Saigon-Việt Nam
 
hưởng thọ 80 tuổi
 
 
Nguyện xin hương hồn Người Quá Cố được mau về chốn vĩnh hằng.


NT4 Tôn tiến Khang
***********************************
THANH KINH PHAN UU
 
Nhac mau cua Dai Uy Nguyen kim Qui , ba NGO THI THANH
da qua vang tai SAIGON , VIET NAM ngay 18/2/2012 Huong Tho 80 tuoi.
Toan the cuu SVSQ Khoa 4 TDHCTCT vo cung dau xot truoc su mat mat nay
cua Dai Uy Qui va tang quyen. Chung toi xin chia buon cung Thay Qui, va ho
hang than thuoc. Nguyen cau huong linh ba som ve coi NIET BAN.
 
Dai Dien Cac Cuu SVSQ K4
Nguyen huu Thanh