Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân

In PDF.

CHIA BUỒNĐược tin thân mẫu của NT5 Nguyễn Văn Xuân :

Cụ bà ANNA NGUYỄN THỊ CHU
đã được Chúa gọi về ngày 06/02/2012
tại Buôn mê Thuột, Việt Nam
hưởng thọ 88 tuổi.
Chúng tôi xin chia buồn cùng anh Xuân và tang quyến,
Cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Anna sớm về nuớc thiên đàng.

GĐNT Canada & bạn đồng khóa :
- NT5 Đỗ Vĩnh Bảo
- NT5 Nguyễn Văn Nhân