Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng

In PDF.

 

PHAN UU - PHAN  UU - PHAN UU

 

                 Được tin thân phụ co Dong Mon NT2 Tăng Văn Đồng :
Cụ ông : Tăng Mẫn
Vừa tạ thế ngày 06 tháng 02 năm 2012
Nhằm ngày  15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn
Tại 202 Trần Hưng Đạo- Phan Rí Cửa- Tuy Phong- Bình Thuận

Toan the Dong Mon va gia Dinh K2 thuoc Hoi Tay Bac Hoa Ky va Vancouver B.C
xin kính gửi đến chị NT2 Tăng Văn Đồng và Quy tang quyến
lời chia buồn sâu sắc nhất.
Cầu chúc hương hồn cụ ông Tăng Mẫn được an giấc ngàn thu.
 
Dong Phan Uu: NVTuyen, LTDuong, CTThanh, NVCui, PTXuan, VTSung, NYTuoi, NNinh
 

PHÂN ƯU


                 Được tin thân phụ cố Niên Trưởng NT2 Tăng Văn Đồng :
     Cụ ông : Tăng Mẫn
    Vừa tạ thế ngày 06 tháng 02 năm 2012
       Nhằm ngày  15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn
             Tại 202 Trần Hưng Đạo- Phan Rí Cửa- Tuy Phong- Bình Thuận

         Thay mặt Gia Đình NT5 tại Việt Nam,
                       xin kính gửi đến chị NT2 Tăng Văn Đồng và tang quyến
lời chia buồn sâu sắc nhất.
                 Cầu chúc hương hồn cụ ông Tăng Mẫn được an giấc ngàn thu.

M.NT5 tại VN
4.5 Vũ Quý Ngọc
*******************************************************************
PHÂN ƯU

Được tin buồn Thân phụ cố SVSQ/CTCT khóa NT2 Tăng Văn Đồng là:

  Cụ ông : Tăng Mẫn

  đã mãn phần ngày 06 tháng 02 năm 2012
 (Nhằm ngày  15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)
 Tại Phan Rí , Bình Thuận Việt Nam
 
 
Toàn thể gia đình cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL Nam California  xin chia buồn cùng chị Tăng Văn Đồng và Tang Quyến .
Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông Tăng Mẫn sớm về nơi Vĩnh Hằng .

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/BCH Hội Nam California
Hội Trưởng
NT1 Trần Minh Niên
***********************************************************************