Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 VINH DANH HẬU DUỆ NGUYỄN TRÃI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

VINH DANH HẬU DUỆ NGUYỄN TRÃI

In PDF.Thế Hệ Thứ 2

Nữ Luật sư - con gái NT4 Trần Đại Đãi

Cháu Trần Thị Ái Châu, ái nữ của anh chị NT4 Trần Đại Đãi vừa tốt nghiệp Luật sư tai trường Đại Học Stanford, California vào tháng 11 năm 2011. Đây là một trong những Đại Học danh tiếng nhất của nước Mỹ. Xin chúc mừng anh chị NT4 Trần Đại Đãi, chúc mừng cháu Ái Châu và xin giới thiệu cháu với gia đình Nguyễn Trãi tại Boston, Massachusetts, là nơi cháu sẽ làm việc trong ngành luật.

BCH/TH/AH/CSVSQ/TĐH/CTCT/ĐL

Cháu Đoàn Đức Thanh, Sĩ quan Không quân Hoa Kỳ
Đây là  một số hình ảnh của cháu Đoàn Đức Thanh, trưởng nam của NT2 Đoàn Đức Quang, tốt nghiệp Sĩ Quan Không Quân Hoa Kỳ.


 
 
(Từ trái sang) NT2 Đoàn Đức Quang (bận worsted),
cháu Đoàn Đức Thanh và gia đình


 
NT5 Nguyễn Đình Lê, THP/NGV, chúc mừng
cháu Đoàn Đức Thanh

 

Chúc Mừng - Chúc Mừng
BCH/TH/AH/CSVSQ/TĐH/CTCT/ĐL/