Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài

In PDF.

PHÂN ƯU

Chúng tôi  vừa nhận được tin buồn
Thân mẫu của NT2 Lê Minh Mẫn và cũng là Nhạc mẫu của cố NT2 Trần Văn Tài


Cụ bà Lâm Thị Năm
Pháp Danh  TỊNH DIỆU


đã thất lộc vào lúc 01 giờ trưa ngày 07 tháng 01 năm 2010
nhằm ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Sửu (2009)
hưởng thọ 85 tuổi
             
Toàn thể ACE hội ái hữu cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng thủ đô DC và phụ cận thành thật chia buồn cùng anh chị Lê Minh Mẫn  , chị quả phụ NT2 Trần Văn Tài và tang quyến


Thành kính cầu xin chư Phật tiếp độ hương linh cụ bà Lâm Thị Năm sớm tiêu diêu miền cực lạc .
         
Thay mặt Hội DC và Phụ Cận
NT2 Nguyễn Thế Hiếu