Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Bâng Khuâng

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bâng Khuâng

In PDF.

          

                                           
Tưởng nhớ NT2 Phan Chánh Minh.
Mến gởi: HHNam, ĐPNên, LCĐàm.

 
Khung trời còn đó người đâu thấy,
Ôm mãi bóng hình thuở xa xưa,
Nụ hôn vội vã nghiêng tập vở
Tân Cảnh bao phen chuyển nắng mưa.
U uất hồn ai chiều Mangbút.
Mơ về bến cũ Dakbla mong.
Dành chút hương thừa như gió thoảng.
Ấm áp qua đêm tiết sang đông.
Uốn quanh góc phố tìm tri kỷ,
Yên lặng thềm nhà đứng chờ trông.
Ê nhói trong tim hồn lạc phách.
U minh nào biết hướng về đâu.
 

NT2 Nguyễn Đạt Quyền
Chino, Nov. 2011.