Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 NIỆM KHÚC CHO ĐÀ LẠT

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NIỆM KHÚC CHO ĐÀ LẠT

In PDF.(Tặng NT1 Dương Quang Bồi)
Từ em thẹn bước phong sương,
Ta xa em nửa đoạn đường âm dương
Mộng du chiều, xuống phố phường,
Mây thiên thanh bỗng chín tầng mười phương.
Qua đêm xứ lạnh mù sương,
Ngộ tang thương đã ấp ươm vô thường
Cà phê Tùng dáng tây phương
Thủy tạ e ấp vén sương mặt hồ,
Trường xưa giờ đã hư vô,
Đồng môn tám nẻo chưa khô lệ sầu!
Đồi Thông-thiên: dáng em đâu?
Thanh xuân dẫu níu, mái đầu điểm sương.
Thôi thì chẳng kịp thắp hương,
Khóc em niệm khúc cuối đường trần ai.NT1 Nguyễn Ngọc Thạch