Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 …GIỮ LẤY HƯƠNG

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

…GIỮ LẤY HƯƠNG

In PDF.
(Tặng anh Sáu và Thủy)
    

Trả em đêm ngắn tình say,
Trả ngông cuồng với ngày dài áo cơm,
Trả em áo gió giữ hương,
Trả khuya Thủy-tạ lòng vòng phố đêm,


Trả em thành phố ngủ yên,
Cà phê Tùng dáng thuyền quyên thuở nào,
Trả phở Bằng chiều mưa mau,
Trả đêm Như-Huệ trao nhau tình này.


Trong cơn cao ngất tầng mây,
Trông mây ngửa cổ mới hay điêu tàn.
Làm sao ta níu thời gian?
Thôi thì hẹn lại trần gian đứng chờ.


Làm sao không ngủ mà mơ?
Em cao vương miện bơ vơ giữa đời.
Vương triều thôi đã thôi rồi,
Em chờ chi nữa khắc giờ đăng quang.


Ta và em cuộc rượu tàn,
Nhắp chi chén cuối lệ tràn vướng mi.
Thôi thì em cứ ngủ đi,
Bình yên vỗ giấc, ta chờ ngày lên.


Như chờ em ba mươi năm,
Như còn em cuối dặm đường tà huy.
Em cao tay vẫy: em đây!
Liệu em đỡ nổi gã say tình này?Đà Lạt, tháng 10/2011
NT1 Nguyễn Ngọc Thạch