Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Trang bìa Ức Trai Xuân Yêu Thương Nhâm Thìn 2012

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Trang bìa Ức Trai Xuân Yêu Thương Nhâm Thìn 2012

In PDF.

 

Tranh bìa - Đổi Đời -  NT3 Trần Thanh Châu

BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI
NHIỆM KỲ 16

(2011 - 2013)Tổng Hội Trưởng:
NT2 Dương Quang Phúc
Tổng Hội Phó Nội Vụ
NT2 Nguyễn Hữu Tư
Tổng Hội Phó Ngoại Vụ
NT6 Nguyễn Ngọc Thân
THP/Ngoại Vụ/ĐTXH
NT5  Nguyễn Đình Lê
Tổng Thư Ký
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp
Thủ Quỹ
NT5 Nguyễn Minh LuậtBAN BÁO CHÍ

NT2 Trần Yên Hòa

Website TH: www.thctct.com
NT5 Trịnh Mộng ChínhĐẠI DIỆN CÁC KHÓA

Khóa 1: NT1 Nguyễn Văn Liên
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Khóa 2: NT2 Nguyễn Văn Đây
      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.         
Khóa 3: NT3 Trương Văn Vấn
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Khóa 4: NT4 Nguyễn Văn Thành
       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.         
Khóa 5: NT5 Nguyễn Minh Luật
            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.             
Khóa 6: NT6 Phạm Hải
  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.