Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển

In PDF.

 

**************************************************

CHIA BUỒN

          Nhận được tin thân mẫu của NT5 Vũ An Hiển :

Cụ bà  VŨ VĂN ĐẠM
nhũ danh LÊ THỊ ĐỖ
pháp danh QUẢNG DIỆU ĐẶNG
đã qua đời ngày 08/01/2012
tại Orange County, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 94 tuổi.

 Gia Đình Nguyễn Trãi Canada
    thành thật chia buồn cùng anh Vũ An Hiển và tang quyến
nguyện cầu hương linh cụ bà đời đời an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.Bạn cùng khóa tại Canada :
- Đỗ Vĩnh Bảo
- Nguyễn Văn Nhân
**********************************************************
 
PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn : thân mẫu cũa NT5 Vũ An Hiển là:

Cụ Bà Vũ Văn Đạm

Nhũ danh Lê Thị Đỗ
Pháp danh Quảng Diệu Đặng

đã mãn phần ngày 8 tháng Giêng năm 2012,
(nhằm ngày 15 tháng 12 năm Tân Mão)
tại Orange County, California, USA
hưởng thọ 94 tuổi

Toàn thể gia đình Nguyễn Trãi Nam California xin chia buồn cùng anh chị
NT5 Vũ An Hiền.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Vũ Văn Đạm sớm về nơi Cõi Phật .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/BCH Hội Nam California
Hội Trưởng
NT1 Trần Minh Niên

********************************************************

 
 
 ********************************************************
                     
  PHÂN ƯU             

   Nhân được tin thân mẫu bạn NT5 Vũ An Hiển:
                 
Cụ bà : Vũ Văn Đạm
Nhũ danh : Lê Thị Đỗ
             Pháp danh : Quảng Diệu Đăng
        Từ trần ngày : 08 tháng 01 năm 2012
       Nhằm ngày : 19 tháng 12 năm Tân Mão
Hưởng thọ : 95 tuổi

Toàn thể các bạn gia đình Nguyễn Trãi 5 tại VN thành kính phân ưu,
xin gửi đến bạn Vũ An Hiển cùng tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.
    
           Kính cầu nguyện hương hồn cụ bà ,
Phật tử Quảng Diệu Đăng siêu sanh Phật Quốc
                   
Thay mặt NT5 tại VN
Vũ Quý Ngọc